6pcs.
35. Chicken Katsu Futomaki Fish
Chicken katsu, avocado, cucumber and carrot.
£6.50
£6.50
36. Softshell Crab Futomaki Fish
Softshell crab, avocado, cucumber and tobiko.
£7.50
£7.50
37. Eel Futomaki Fish
Grilled eel, avocado, cucumber and carrot.
£7.50
£7.50
38. Salmon Avocado Futomaki
£6.50
£6.50
39. Prawn Katsu Futomaki
Prawn katsu, avocado and cucumber.
£6.99
£6.99